AVG / Privacy verklaring


Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Judoclub Sankawa verwerkt persoonsgegevens over u als u zich als sporter inschrijft. Deze gegevens verstrekt u aan ons via het invullen van het inschrijfformulier. Hieronder staan de persoonsgegevens wij over u registreren:
Voor- en achternaam
Voorletters
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres
(Bank)rekeningnummer


Judoclub Sankawa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten
Het aanmelden bij activiteiten van judoclub Sankawa (uitwisselingen en toernooien)
Het inschrijven als lid bij de Judo Bond Nederland (JBN), zover van toepassing


Hoe lang we gegevens bewaren
Judoclub Sankawa zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Er zijn wettelijke bewaartermijnen waar Judoclub Sankawa zich aan moet houden, bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7 jaar te bewaren na einde lidmaatschap (datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
Judoclub Sankawa verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, met uitzondering van sporters die judo beoefenen en zich inschrijven voor toernooien. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals voor commerciële doeleinden.

Websitebezoek
Onze website verzamelt geen enkele gegevens over u door middel van cookies o.i.d.

Beveiliging
Judoclub Sankawa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: bestuur@sankawa.nl.

Foto’s en video's op website en Facebookpagina
Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's of video's op de website of Facebookpagina staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar: bestuur@sankawa.nl.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.